Aktuellt - Finlands Lionsförbunds 70:e årsmöte 2023 Esbo.

DR. PATTI HILL, FÖRSTA VICE PRESIDENT, kommer att delta i Finlands Lionsförbunds årsmöte!