Patti Hill

Dr. Patti Hill från Edmonton, Alberta, Kanada, valdes till första vice president i The International Association of Lions Clubs vid organisationens 104:e internationella kongress, vilken hölls den 22-28 juni 2022.

Vice president Hill är chef för ett konsultföretag. Med 30 års erfarenhet som psykolog har hon varit mentor för studenter och psykologer som vidareutbildar sig. Hon har också försvarat rättigheterna för barn och ungdomar som är döva och/eller blinda.

Hon har varit medlem i Lions Club Edmonton Host sedan 1990 och har haft många poster inom organisationen, till exempel distriktsordförande för medlemskap, miljö, kongress och internationellt samarbete och förståelse. Hon har dessutom varit kommittémedlem för USA/Kanada Lions ledarskapsforum, multinationell koordinator för kampanj SightFirst II, sekreterare för Lions Eyebank (Alberta) Society, vice ordförande för Lions Eye Research Institute i norra Alberta samt presentatör vid flera forum och kongresser.

Som erkänsla för sina insatser inom organisationen har hon erhållit ett stort antal utmärkelser, bland annat flera internationella presidentutmärkelser. Hon har hedrats med en Ambassador of Good Will Award, vilken är den högsta utmärkelse en medlem i organisationen kan tilldelas. Han är även en Progressive Melvin Jones Fellow och har mottagit ett stort antal andra utmärkelser.

Utöver sitt engagemang i Lions är vice president Hill aktiv i många yrkes- och samhällsorganisationer. Hon är medlem i Psychological Association of Alberta, College of Psychologists och Community League. Hon var tidigare verkställande chef för Alberta Association of School Psychologists och Association of Canadian Educators of the Hearing Impired. Vice president Hill har också tjänstgjort i Alberta Premier's Council on Persons with Disabilities.

Vice president Hill och hennes make Greg Holmes, som också är medlem i Lions, tillbringar gärna tid med familjen, vilken har växt och inkluderar numera Pieter och Carley, Jessica och Mitch samt Erin, Mike och barnbarnet Violet.