Anmälningar

Anmälningen via medlemsregistret för Finlands Lionsförbund är stängd.

Du kan fortfarande anmäla dig genom att fylla i bifogade formuläret och skicka det via e-post till: kanslia@vk2023espoo.fi.

När anmälan har mottagits kommer kansliet att skicka dig en faktura.


Vetokonsultit Oy levererar anmälningssystemet och det utnyttjar medlemsregistret.

Dataskyddsbeskrivning (på finska)⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠