Anvisningar för anmälning

Huvudprincipen är att varje lion ska anmäla sig själv och sin avec.

De personer i klubben som har användarrättigheter till medlemsregistret, kan anmäla den egna klubbens lion med avec. Då klubbens funktionär anmäler klubbens medlemmar, är det viktigt att kontrollera att medlemmarnas kontaktuppgifter är uppdaterade i medlemsregistret. För varje anmäld medlem, printas en egen räkning som bör betalas inom 7 dagar efter anmälningen.  Anmälningar som sker efter 30.4.2023 bör betalas omedelbart. Du kan även betala anmälningsavgiften på nätet.

ARS riddarna som anmäler sig till ARS-lunchen, anmäler också sin avec om denne deltar i lunchen. Anmälningssystemet söker automatiskt riddarens nummer. OBS: skriv riddarnumret om det inte kommer via systemet.

Varje deltagare får en egen räkning med eget referensnummer. Orsaken är att på mötesplatsen kan  arrangören vid behov snabbt kontrollera möjliga fel och utreda saken med den berörda deltagaren.

Anmälan till årsmötet är fortfarande möjligt, ända till 15.5.2023.

Logga in på årsmötets hemsida på adressen https://vuosikokous.lions.fi

På ANMÄLNINGAR

 • Börja med att välja ”Ilmoita osallistuja” (anmäl en deltagare). Om det inte syns någon rad har anmälan via systemet upphört.
 • Om du redan har anmält dig, kan du senare kontrollera din anmälan genom att logga in och genom att välja ”Muokkaa ilmoittautumisia” (ändra anmälningen).
 • Efter ”ilmoita osallistuja” väljs ”osallistujatyyppi”(deltagartyp). Du kan välja Lion, avec, Leo. (Inbjudna gäster, internationella gäster och talkoarbetare kan bara anmälas via registerupprätthållaren)
 • Medlemmens uppgifter kommer automatiskt från medlemsregistret. Avecens uppgifter bör fyllas i.
 • En klubbfunktionär, som har rättigheter att uppdatera medlemsregistret, kan anmäla sin egen klubbs andra representanter och deras avec. Välj medlem som anmäls eller medlem vars avec läggs till.
 • Fyll i de fält som efterfrågas i anmälan.
 • Betalarens namn syns på räkningen. Fyll i det fältet om betalaren är tex. Klubben.
 • Välj kyllä om du är vald till klubbens officiella mötesdelegat eller om du är nuvarande/före detta internationell ledare eller nuvarande/före detta distriktsguvernör. Det är mycket viktigt att meddela   den röstberättigade representantens röstningstelefonnummer. Dessutom ska en bekräftad fullmakt lämnas in.
 • Bekanta dig med personuppgifternas dataskyddsbeskrivning samt reserverings-, betalnings och annulleringsvillkor innan du godkänner anmälan.
 • Till slut bekräftar du anmälan genom att trycka på ”Vahvista ilmoittautuminen”(bekräfta anmälan). Systemet meddelar ”ilmoittautuminen on hyväksytty” (anmälan är godkänd). När du har bekräftat anmälan kan endast upprätthållaren av systemet göra ändringar. Före du bekräftar anmälan kan du annullera anmälan genom att trycka på ”Peru ilmoittautuminen”(annullera anmälan). Obs! Efter att du bekräftat anmälan kan endast systemupprätthållaren annullera anmälan.
 • Välj betalningssätt: nätbetalning genast eller räkning. Beroende på ditt val ser du efter bekräftelsen 'Maksa verkossa' (betala på nätet) eller 'Tulosta lasku' (printa räkning)
 • Anmälningens basuppgifter printas på ”Tulosta ilmoittautuminen” (printa anmälningen).
 • Du kan också printa nätbetalningens kvitto.
 • Efter att du printat/betalat kan du anmäla en ny deltagare via funktionen ”Ilmoita uusi osallistuja” (anmäl en ny deltagare)

Frågor som rör anmälningen kan skickas till mötesorganisationens e-post kanslia@vk2023espoo.fi