Fullmakter

Vi önskar att den underskrivna fullmakten för klubbens röstberättigade skickas på förhand i skannat format senast 31.5.2023 till adressen valtakirja(at)vk2023espoo.fi.

Det är givetvis också möjligt för den befullmäktigade, som först anmäler sig i Dipoli, att ge fullmakten till sekretariatet.

Om den befullmäktigade personen redan har anmält sig, kan den
befullmäktigade själv samt klubbens funktionär senare ändra den
bekräftade fullmakten gällande den officiella representanten, antingen lägga till eller ta bort.