Reserverings-, betalnings- och annulleringsvillkor

RESERVERINGS-, BETALNINGS- OCH ANNULLERINGSVILLKOR 1.2.2023

Dessa villkor följs vid anmälan samt vid köpet av deltagarpasset till Finlands Lionsförbunds årsmöte den 9–11.6.2023 i Esbo.

Passet innehåller deltagande i årsmötets program, övriga avgiftsbelagda evenemang, såsom ARS-lunchen och Melvin Jones evenemanget.

Dessutom kan du i förskott boka de program som ordnas för avec samt köpa olika produkter.

Information om dessa finns i årsmötets anmälningsinstruktioner.


1.     Ikraftträdande av reservering, betalning samt anmälning

Anmäl dig till årsmötet via reserveringssystemet senast den 30.4.2023. Som förbokningsförmån får du 10–40 € rabatt på deltagarpasset. För efterregistrering finns i prisinformationen nämnt en prishöjning (inom parentes).

För efteranmälningar, som tas emot den 1.5–15.5.2023, är priset på varje deltagarpass förhöjt enligt priset för efterregistreringar.

På mötesplatsen tas endast emot anmälningar om mötes- och restaurangutrymmena det medger. Här gäller de förhöjda priserna.

Anmälningar till mötesevenemangen görs elektroniskt. Länk till anmälningssystemet finns på årsmötesarrangörens webbsida, https://vuosikokous.lions.fi.

Man kan också anmäla sig direkt via förbundets medlemssida, https://www.lions.fi/rekisteri/.

Det valda deltagarpasset och eventuella andra bokade tjänster och produkter betalas

  • antingen genast i samband med anmälningen via Paytrail-betalningsförmedlingstjänsten eller
  • genom att betala per faktura, som kan printas från reserveringssystemet, senast 7 dagar från och med fakturans datum. Anmäler du dig efter den 1.5.2023 är fakturans förfallodag omgående.

Anmälningen träder i kraft då fakturan i sin helhet är betald.

En faktura som inte är betald före förfallodagen gäller inte som anmälning.

2.     Ändringar

Eventuella ändringar som rör deltagandet bör meddelas skriftligt till nedanstående adress.

3.     Annulleringsvillkor

Vi tillämpar Lionsförbundets rekommendationer gällande annulleringsvillkor.

Annulleringarna bör alltid meddelas skriftligt per e-post. Annulleringsdagen är den dag då mötesarrangören har fått det skriftliga meddelandet om annulleringen. Deltagarens egna reseförsäkring kan eventuellt ersätta en del av annulleringskostnaderna.

3.1  Annullering senast den 16.4.2023

Om deltagaren annullerar sitt deltagande senast den 16.4.2023 returneras deltagaravgiften i sin helhet.

3.2  Annullering senast den 9.5.2023 (1 månad innan mötet)

Om deltagaren annullerar sitt deltagande senast den 9.5.2023 returneras 50 % av deltagaravgiften.

3.3  Annullering på grund av force majeure

Om annulleringen sker senast den 8.6.2023 på grund av sjukdom, olycka eller annan allvarlig orsak som drabbat deltagaren eller hens närstående, har deltagaren möjlighet att få deltagaravgiften återbetald i sin helhet. Annulleringen bör skriftligt, utan dröjsmål, meddelas mötesarrangören. Force majeure-händelsen bör på ett tillfredsställande sätt bevisas, i första hand i form av läkar- eller försäkringsbolagsintyg, omgående eller senast efter två veckor efter att force majeurehändelsen inträffat.

3.4  Arrangören kan inhibera program för avec om det inte per den 30.4.2023 kommit tillräckligt med anmälningar: Esbo från havet 40 gäster och Otnäs–Emma-tur 20 gäster. Deltagaren får därmed det erlagda beloppet återbetalt.

3.5  Årsmötets och till det hörande programmens annullering

Finlands Lionsförbund rf bestämmer om årsmötet och till det hörande evenemang annulleras. I så fall gäller Finlands Lionsförbunds åtgärder i enlighet med beslutet om återbetalning.


Arrangör: Lions Club Tapiola ry

För de praktiska arrangemangen står av Finlands Lionsförbund rf utsedda huvudutskottet för årsmötet 2023.

E-post: kanslia@vk2023espoo.fi