Lions Hälsopromenad

Riksomfattande Lions Hälsopromenad 

Lions Hälsopromenad - nu med en stor grupp i Otnäs; vi promenerar runt idrottsplanen, beundrar det grönskande strandlandskapet, träffar bekanta, höjer konditionen. Vi utmanar varje årsmötesdeltagare att gå 5 varv, dvs 2 km.

Som en lekfull tävling samlar vi promenerade varv per distrikt.


Diabetes

På plats finns representater för Huvudstadsregionens Diabetesförening rf för att mäta ditt blodsocker, dela information och svara på dina frågor.


När

Du kan delta i Lions Hälsopromenad i eget tempo när som helst under veckoslutet. Diabetesföreningen och Hjärtförbundet är på plats på fredag 9.6 kl 14-18, då evenemanget också är öppet för publik. Det här är alltså den absolut bästa tidpunkten för att sköta din "mötesmedborgarplikt" :=)


Vilken Hälsopromenad?

Syftet med de årliga Hälsopromenaderna är att inspirera alla att röra på sig - och att dela kunskap om diabetes samt andra sjukdomar vilkas skötsel och förebyggande en regelbunden motion på ett utmärkt sätt stöder.

Ca 10% av befolkningen i Finland lider av diabetes. Hundratalstusen finländare äter medicin mot hjärtsjukdomar.

De hälso- och diabetespromenader som gemensamt ordnas av lionsmedlemmar, diabetesföreningar och andra partner, är avslappnade tillfällen vars syfte är att inspirera oss att sköta om oss själva och andra!

Dessa tillställningar ordnas runt om i världen - i Finland både lokalt och virtuellt.