Mötespass

Årsmötet i Esbo 2023 hålls som planerat som ett tre dagars möte.

Efterhandsanmälningar mottages 1.5.-15.5.2023. Prisen under efterhandsanmälningstiden finns nedan.


Passens priser 


Pass 1: Festpass, 235 €

Fredagskvällens middag och program, lördagen, årsmötets öppningsceremoni, årsmöte, mötestjänster, årsmöteslunch och -eftermiddagskaffe/te samt lördagskvällens kvällsfest och middag.

Pass 2: Hela lördagen, 210 €

Lördag, årsmötets öppningsceremoni, årsmöte, mötestjänster, årsmöteslunch och -eftermiddagskaffe/te samt kvällsfest och middag. Fredagens program ingår inte.

Pass 3: Fredag och årsmöteslunch, 190 €

Fredagskvällens middag och program, lördag, årsmötets öppningsceremoni, årsmöte, mötestjänster, årsmöteslunch och -eftermiddagskaffe/te. Lördagskvällens fest ingår inte.

Pass 4: Möteslunch och kaffe, 75 €

Lördag, årsmötets öppningsceremoni, årsmöte, mötestjänster, årsmöteslunch och -eftermiddagskaffe/te.

Pass 5: Bara kaffe och möte, 45 €

Lördag, årsmötets öppningsceremoni, årsmöte, mötestjänster, eftermiddagskaffe/te. Årsmöteslunchen ingår inte.


Specialpass

 

Pass 6: Fredagens fest, 75 €, LEO 60 €

Fredagskvällens middag och program.

Detta pass är avsett för avec som deltar i fredagskvällens program tillsammans med en lion som köpt pass 1 eller 3. Passet gäller inte annat mötesprogram utom möjligt avecprogram.

Passet är också avsett för talkoarbetare, som arbetar under mötet och som vill delta i fredagskvällens program som gäster.

Registrerade Leo kan köpa passet till rabatterat pris.


Pass 7: Lördagens fest, 85 €, LEO 70 €

Lördagskvällens kvällsfest och middag.

Passet är avsett för avec som deltar i lördagens middag tillsammans med en lion som har köpt pass 1 eller 2. Passet gäller inte annat mötesprogram utom möjligt avecprogram.

Passet är också avsett för talkoarbetare, som arbetar under mötet och som vill delta i lördagskvällens fest som gäster.

Registrerade Leo kan köpa passet till rabatterat pris.


Pass 8: Kombinerat fredagens- och lördagens kvällsfester, 160 €, LEO 120 €

Fredagens kvällsprogram och middag samt lördagens middag och kvällsfest.

Passet är avsett för avec, som deltar i fredagens och lördagens kvällsprogram och middag tillsammans med en lion som köpt pass 1. Passet gäller inte annat mötesprogram utom möjligt avecprogram.

Passet är också avsett för talkoarbetare, som arbetar under mötet och som vill delta i fredags- och  lördagskvällens program som gäster.

Registrerade LEO kan köpa passet till rabatterat pris.


Övriga evenemang

 

PDG-sammankomst, 25 €

Heikki Mäki, ordförande för Lionsförbundet inbjuder härmed tidigare och nuvarande distriktsguvernörer till ett gemensamt mötes- och informationstillfälle 9.6.2023 kl. 15-16. Under mötet är det möjligt att få mångsidig och fördjupad information om de centrala beslutsärenden som avhandlas på årsmötet samt att diskutera och träffa varandra.

Mötet kostar 25 €.


MJF-cocktail, 30 €

Melvin Jones - cocktailtillfället anordnas på lördagen före kvällens fest. Detta pass kan kombineras med alla andra pass. Förutsätter MJF-medlemskap. Passet säljs också till avec.


ARS-lunch, anmälning

Denna årsmöteslunch är avsedd för Arne Ritari-gillets Lions-riddare samt deras avecer. Lunchen ordnas 10.6.2023 kl 12-13. Denna lunch kan kombineras med alla pass som innehåller lördagens lunch, nummer 1, 2, 3 och 4. För avecens del kostar denna lunch 25 €, om hen som lions inte betalt lördagens lunch i sitt eget pass.


Tempelplatsens kyrka, transport 20 €

11.6.2023 söndagmorgonens mässa i den berömda Tempelplatsens kyrka. Kyrkan är insprängd i urberget och den är ett av Helsingfors mest populära turistmål. Vi inbjuder alla att komma och bekanta sig med kyrkan och delta i gudstjänsten. Vi upplever hur kyrkan fungerar under gudstjänsten, vilket den ursprungligen är planerad för.

Avfärd från hotellet kl 9.00 och återkomst till hotellet kl 13. Vid behov kör bussen via järnvägsstationen, det är möjligt att ta ett tåg efter kl 12.

Förhandsanmälan. Transporten kostar 20 €/person. 

Det är givetvis möjligt att komma till kyrkan på egen hand, det kostar ingenting. Kom ihåg att reservera kollektpengar.


Avecprogram

Avecprogrammet finns på en egen sida.       


Villkor för annullering av passen

Om deltagaren annullerar sitt deltagande senast 16.4.2023 återbetalas alla dittills eventuella inbetalningar. Om annulleringen sker en månad före årsmötet, senast 9.5.2023, återbetalas 50% av de dittills inbetalade avgifterna. I övriga fall återbetalas ingenting (undantaget läkarintyg).