Bordsreserveringar

Vi går försiktigt vidare med bordsreserveringarna till kvällsfesterna. (Under en del av tidigare årsmöten har bordsbokningarna inte fungerat helt perfekt.)

De Nya Träffarnas Bord

Nu till en början öppnar vi bordsbokningarna till "De Nya Träffarnas Bord". Det här bordet är avsett för dig som

  • kommer till mötesveckoslutet ensam och inte riktigt vet till vilket gäng du skall ansluta dig
  • eller vill knyta nya bekantskaper

Till De Nya Träffarnas Bord tar vi endast en bokning från respektive klubb - du kan skicka in ditt bokningsönskemål nedan, vi bekräftar bokningen senare.

Jag vill till detta bord