Avec-program lördagen 10.6.2023

Tidtabeller och bussrutter preciseras ännu före årsmötesveckoslutet.


Kryssning i Esbo skärgård

Busstransport till och från hamnen, en 2 timmar lång kryssning på en högklassig båt, guidning, lätt lunch på båten. På båten finns ett stort soldäck, alla passagerare ryms under däck i skydd för eventuellt regn. Båten har restaurang med fulla utskänkningsrättigheter.

Deltagarantalet är begränsat till 55. Båten fylls i anmälningsordning.

Transporten kör rutten Heymo 1 - Radisson Blue - Dipoli. Avfärd från Dipoli kl 12.15 och återkomst kl 16.

Kryssningen kostar 55€/person.


Arkitekturen i Otnäs och besök i Emma, Esbo moderna konstmuseum där vi bekantar oss med Kyösti Kakkonens samling

I Emma-museet öppnades i november 2022 en mycket omfattande och intressant utställning om finskt glas och keramik. År 2020 slöt Kyösti Kakkonen, EMMA-museet för modern konst i Esbo och Esbo stad ett samarbetsavtal som innebar att ett nytt utställningsutrymme  öppnades i november 2022.  Avsikten är att Collection Kakkonen ställs ut under en längre tid.

Här visas konstföremål och begränsade serier. På utställningen kan man bekanta sig med konstindustriella pärlor, design klassiker och rariteter samt konstverk som ruskar om gränserna.

Vi börjar rundturen i Otnäs med en guidad tur där vi bekantar oss med Alvar Aaltos arkitektur samt Heikki och Kaija Sirèns alster. Även tekarhistoria syns under turens gång.

Transporten kör rutten Heymo 1 - Radisson Blue - Dipoli, avfärd kl 12.15 från Dipoli. Lunch i Otnäs och Otnäs rundtur, därefter Emma och sedan återkomst till Dipoli eller hotellet ca kl 16.

Det är möjligt att delta i denna tur för deltagare i ARS-lunchen. Bussen hämtar deltagare i ARS lunchen framför Dipoli kl 13.15.

Rundturen kostar 45€/person.


OBS:

Under rundturen går man kortare sträckor.

EMMA-museets inträde är gratis med museikortet-ta kortet med om du har ett sådant.


Annullering av Avecprogrammet

Arrangören förbehåller sig rätten att annullera avecprogrammet om det inte kommit tillräckligt anmälningar före 30.4.2023. Esbo skärgårdskryssning 40 anmälda, Otnäs-Emma rundturen 20 anmälda. I detta fall återbetalas avgiften som deltagaren erlagt.

Om deltagaren annullerar sitt deltagande senast 16.4.2023, återbetalas avgiften. Om annulleringen sker en månad före evenemanget senast 9.5.2023 återbetalas 50% av den erlagda avgiften. I övriga fall återbetalas ingenting till deltagaren (förutom läkarintyg).