Tips för deltagare - Finlands Lionsförbund rf:s årsmöte 2023 Esbo

Resande

Det är lätt att nå Otnäs och Dipoli med allmänna trafikmedel, till exempel:

Från Helsingfors-Vanda flygfält: tåg + buss (ca 450 m promenad från hållplatsen)

Från Helsingfors järnvägsstation: metro (ca 950 m promenad från Aalto-universitet metrostation)

Mera information om rutter och tidtabeller på https: https://www.hsl.fi/sv

Vad annat kan man göra i Esbo

Vi har under rubriken ’Vad annat kan man göra i Esbo’ samlat några tips på platser i närheten. Till en del kan man ta sig till fots. Man kan också i närheten hyra stadscykel från en hyrstation – en sådan finns på vägen mellan Hotel Radisson och Dipoli.

Se närmare om upplevelser i Esbo: https://www.visitespoo.fi/sv/