Varför finns det en flygekorre i Esbos årsmöteslogo?

10.2.2023

Hej, jag heter Erkku flygekorren i Esbo. Ett lejon hade frågat varför jag svävar i Lionsförbundets kongressmärke. Självklart svävar jag, för jag bor här i Otnäs, där Dipoli ligger.


Resten av min familj bor också här. Enligt ekorreforskare bor cirka 800 exemplar här i Esbo. Jag känner inte alla även om vi är släkt.

Flygekorren uppges vara en indikatorart. Det innebär att våra bostadsområden är värdefulla ur livsmiljösynpunkt. Det är troligt att också andra skyddade arter som vi flygande ekorrar bor här.

 Vårt beteende studerades under 2014 i Esboviken och i Mattby. Studien, som genomfördes med hjälp av en radiokrage, undersökte bland annat vårt beteende i stadsmiljö. Vi konstaterades inte vara störda av trafik eller människor. Gosh, varför skulle vi bli störda om folk inte stördes av oss heller!

 Vi flygekorrar bor inom Europeiska unionen bara i Finland och Estland. Vi klassificeras som hotade av vår art, det är därför vi värderas och skyddas. Esbo stad byggde till och med en egen luftbro över motorvägen. Det kostade 200 000 euro, vilket vissa tycker är en fruktansvärd summa, men broar kostar, särskilt de i luften.

Det är uppenbart att inte alla gillar oss. Hela små skogarna har till och med skurits ner i Esbo för att vi inte skulle sprida oss till alla områden.

 Kom gärna och träffa mig den 9 eller den 10 juni, välkommen!

 

Hälsningar

Erkku